سایت رسمی انتشارات ایهام

نگاهی به کتاب "زیر پوستم باران می‌بارد" اثر سمیه سرافرازی

Saturday، ۱۵ Aazar ۱۳۹۹

به قلم: مجید افشاری
اختصاصی ترنم شعر /  مجید افشاری در جدیدترین یادداشت خود به بررسی مجموعه شعر سپید سمیه سرافرازی پرداخته است:

«زیر پوستم باران می بارد، نخستین مجموعه ی شعر سپید سمیه سرافرازی _ شاعر و نقاش که به نحوی غریزی اما رندانه مضامینی بکر و ناب را پیشکش مخاطب نکته سنج می کند.

باران که می بارد 
خاک عاشق می شود 
شاید زنی ابر شده است ...
.
زبان و اندیشه در پیوندی آشکار و پنهان نشان از دغدغه های روزمره ی یک زن دارند . دغدغه هایی که وامدار درنگ های فلسفی شاعرند. 
.
مثال ؛ 
.
تلنگر زندگی به مرگ بی اثر است 
گویی که 
زنبور 
گاومیش مرده را نیش می زند ..
.
کنایه هایی تلخ از این دست در سراسر کتاب مشهود است ..
.
گمشده ای مه آلود همواره با او در نوشتار همسفر است و همنفسی می کند 
.
بر دریچه های قلبم 
تار تنیده ای و نیستی 
.
ویژگی دیگر زبان شاعر کشف زندگی در ذات اشیاء است 
.
مثال ؛ 
.
جز تو با هیچ ابری حرف نمی زنم 
می باری روی تارها 
روی سفره ی پهن سکوت 
روی زانوی سنگی که از خاک بیرون زده است 
.
کنشگر ی انتزاعی توصیفی در بی خویشی های اندیشه اش برتافته ای از تاثرات نقاشی است که اجتناب ناپذیر در قلمش رسوب دارد 
.
مثال ؛ 
.
شب را که ورق می زنی 
انگورهای سیاه 
چکه می کنند 
سفیدی انگشتت بر حاشیه ی افق برف می شود ..
خون بالا می آوری 
بر فوّاره ی مارها 
و رودخانه های بی ماهی در تو می ریزند ..
.
تسرّی زنانگی در پیش بنیادهای نگارشی 
.
پنجره ای هستم 
که هر شب زنی از من 
خودش را به خیابان پرت می کند 
.
سیم خاردار به دور باغ برهنه 
دستهای زنی ست 
که روزی بی محابا در یال عطر سیب دویده است ..
.
خوانش در گزاره و ترکیبات سه گانه 
.
تثلیث توصیف 


مثال 
.
یال عطر سیب / گور دسته جمعی رویاها/ شالیزار نجیب در مه / مزارع پرورش توّهم / هسته ی عقیم اساطیر / یاس مشبک پرده / تمنای نوازشی مومنانه ... که هریک در ایجاد ظرفیت زبانی و نظام اندیشگانی  موثرند .
.
مجموعه ی * زیر پوستم باران می بارد* 
.
پایانی سینمایی و تاثیر گذار دارد که گواه دیگری بر هوشمندی غریزی شاعر برای مخاطب است .
... حتا اگر داستان تمام شود 
اسب هایی که در کتاب می دوند 
به صفحه ی بعد نمی رسند ...
.
.
.
مجید افشاری _ آبان _ ۹۹

لازم به ذکر است که این کتاب با 45 شعر سپید در 56 صفحه در سال 98 به همت نشر ایهام منتشر شده است.

پیام در واتساپ