سایت رسمی انتشارات ایهام

مصاحبه ها

1- مصاحبه‌ی خبرگزاری ترنم شعر با بهزاد نجفی مدیر انتشارات ایهام (کلیک کنید)

2- گزارش آغاز به کار انتشارات ایهام در روزنامه‌ی اطلاعات (کلیک کنید)

3- گزارش خبرگزاری ایبنا از حضور ناشران شعر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1398 (کلیک کنید)

4- گزارش خبرگزاری ایسنا از نامزدهای نهایی سومین جایزه کتاب سال شعر جوان (کلیک کنید)

5- مصاحبه‌ی خبرگزاری ترنم شعر با مدیر انتشارات ایهام به مناسبت موفقیت در جایزه کتاب سال (کلیک کنید)

6- مصاحبه‌ی خبرگزاری مهر با اصغر علی کرمی به بهانه‌ی ترجمه‌ی پل دختران یعقوب در انتشارات ایهام (کلیک کنید)

6- مصاحبه‌ی خبرگزاری ایرنا با امیرحسین پناهنده به مناسبت چاپ کتاب جدیدش در انتشارات ایهام (کلیک کنید)

7- مصاحبه‌ی خبرگزاری ترنم شعر با حمیدرضا شکارسری به مناسبت چاپ کتاب "استمرار تازگی" در انتشارات ایهام (کلیک کنید)

8- گزارش خبرگزاری مهر از نامزدهای نهایی اولین جایزه ملی غزل - جایزه حسین جلال‌پور - (کلیک کنید)

پیام در واتساپ